Over de SONT

De SONT (Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding) heeft de wettelijke taak te onderhandelen over de hoogte van de thuiskopietarieven en de voorwerpen waarop thuiskopieën kunnen worden gemaakt, en daar een besluit over te nemen. In de SONT zijn betalingsplichtigen en rechthebbenden gelijk vertegenwoordigd.

In Nederland is het toegestaan om voor eigen oefening, studie of gebruik kopieën te maken van auteursrechtelijk en nabuurrechtelijk beschermde werken. Voor deze exceptie is wettelijk een billijke vergoeding verschuldigd aan de auteurs en andere rechthebbenden van deze werken: de thuiskopievergoeding. De hoogte van de vergoeding houdt verband met de schade die wordt geleden als gevolg van het thuiskopiëren.

De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) is op grond van artikel 16e van de Auteurswet en artikel 10, onder a, Wet op de naburige rechten belast met het vaststellen van de hoogte van de thuiskopievergoedingen als bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet.

De SONT wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter die wordt bijgestaan door onafhankelijke adviseurs. In het bestuur van de SONT zijn rechthebbenden en betalingsplichtigen gelijk vertegenwoordigd. 

Vertegenwoordigde organisaties:

NLdigital

STOBI 

FIAR CE

NLconnect

Techniek Nederland

Stichting de Thuiskopie


Bestuur

M.G.T. Pastors – onafhankelijk voorzitter

M. Andriessen - bestuurslid namens NLconnect

E. Angad-Gaur - bestuurslid namens Stichting de Thuiskopie

A.L.M. Habets - bestuurslid namens FIAR CE

K.M. Corbijn - bestuurslid namens NLdigital

J.H.M. Hilbers - bestuurslid namens Stichting de Thuiskopie

S.F. Maltha - bestuurslid namens Stichting de Thuiskopie

L.A.I. Rijnbeek - bestuurslid namens STOBI

M. Hof - bestuurslid namens Techniek Nederland


Onafhankelijke adviseurs:

M.R.F. Senftleben

J.P. Poort  


SONT statuten

De statuten van de SONT kunt u hier inzien.


Jaarverslagen

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015


SONT secretariaat

Lange Voorhout 57

2514 EC  Den Haag

info@onderhandelingthuiskopie.nl