De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) heeft de hoogte van de nieuwe tarieven voor de thuiskopievergoeding vastgesteld voor de periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. Het aantal kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken dat door consumenten voor privégebruik wordt gemaakt, is de afgelopen jaren gestegen. Dit vertaalt zich in hogere tarieven voor onder meer mobiele telefoons. Voor andere dragers zoals tablets en wearables gaat de vergoeding om dezelfde reden omlaag. Ook is een korting in de vergoeding voor refurbished apparaten afgesproken. 

Het nieuwe tarievenbesluit van de SONT is het resultaat van onderhandeling tussen vertegenwoordigers van enerzijds rechthebbenden en anderzijds fabrikanten en distributeurs van de hardware via welke de thuiskopievergoeding wordt geïnd. Het besluit is ditmaal bij meerderheid (zij het de kleinst mogelijke) vastgesteld. De onderhandelaars laten zich leiden door ontwikkelingen in het consumentengebruik van apparaten (‘voorwerpen’) die het mogelijk maken auteursrechtelijk beschermde werken te kopiëren voor eigen gebruik. Daartoe wordt doorlopend gebruikersonderzoek uitgevoerd door Kantar Public. Het onderzoek houdt rekening met nieuwe technologische en juridische ontwikkelingen in Nederland en de EU en betrekt zo spoedig mogelijk nieuwe voorwerpen en gebruikswijzen.

Thuiskopievergoedingen per 1 januari 2021

Het maken van thuiskopieën op de smartphone zit in de lift. Het is een apparaat dat dankzij zijn voortdurende nabijheid door de consument in het dagelijks leven veel gebruikt wordt. Dit vindt zijn weerslag in een stijging van het tarief ten opzichte van het vorige besluit. De tarieven voor draagbare audio- en videospelers en externe harde schijven stijgen eveneens. USB-sticks met een capaciteit van 256 GB en meer krijgen ook een hoger tarief. Voor pc's, laptops en e-readers stijgen de tarieven licht; voor settopboxen met harde schijf blijft het tarief gelijk. Uit het gebruiksonderzoek blijkt voorts dat tablets en wearables, zoals smartwatches en fitness trackers, minder worden gebruikt voor het maken van thuiskopieën, wat aanleiding geeft voor een daling van het tarief voor deze voorwerpen. Op basis van verkoopverwachtingen zou de totale incasso uitkomen op € 44,6 miljoen, omgerekend ongeveer € 2,56 per hoofd van de bevolking.

Tabel: Besluit tarieven en voorwerpen 2021-2023

Apparaat / dragerTarief 2018 - 2020Tarief 2021 - 2023
PC / laptop /notebook / server / mediacenter2,602,70
Tablet2,602,20
Smartphone / telefoon met mp3-speler4,707,30
Portable audio- / videospeler1,202,10
Settopbox met harde schijf / HDD-recorder3,803,80
E-reader0,801,10
Externe HDD, SSD en USB-stick >= 256 GB0,601,00
USB-stick < 256="">0,600,50
Wearables met opslagmogelijkheid1,200,60

Refurbishment

Steeds vaker worden zogenaamde ‘refurbished’ apparaten aangeboden. Het gaat daarbij vooral om telefoons. Over het algemeen zijn deze afkomstig uit het buitenland of van grote zakelijke gebruikers en is hier op de Nederlandse markt ook in hun ‘vorige leven’ nog geen thuiskopievergoeding over afgedragen. In constructief overleg met branchevertegenwoordiger Techniek Nederland is besloten dat wanneer een refurbished voorwerp door een professionele wederverkoper aan of ten behoeve van een nieuwe eindgebruiker wordt verkocht, thuiskopievergoeding verschuldigd is. Omdat de gebruiksduur van refurbished apparaten gemiddeld korter is dan van helemaal nieuwe apparaten (waardoor aannemelijk is dat er ook minder thuiskopieën op worden opgeslagen) geldt een tarief dat 40% lager ligt dan het normale tarief voor dat apparaat.

Cloudopslag

Cloudopslag van thuiskopieën gebeurt met name in combinatie met de pc/laptop, tablet en smartphone, vooral ten behoeve van back-up en automatische synchronisatie. De vergoeding voor deze categorie thuiskopieën is via een toeslag verwerkt in het tarief voor apparaten die hiervoor het meest worden gebruikt. De aanzienlijke toename van dit gebruik in de jaren 2018-2019 ten opzichte van eerdere jaren vormt voor de SONT aanleiding de cloud-toeslag op de tarieven van deze apparaten te verhogen van 5% naar 10%.

De publicatie van het SONT-besluit in de Staatscourant vindt u hier.

Eerdere besluiten vindt u hier.